Stránky odstartovaly svou existenci

12. 12. 2010 se portfolio po

 několika marných 

experimentech konečně

probralo k životu.

Nezbývá než stáhnout

gumové rukavice,

pozdvihout ruce

k obloze a zvolat:

"It´s alive!" ...