Ze skicáře

Ze skicáře/Sketchbook

Jak se dělalo "Dobrodružství s Cartrisem"/ Making of "Adventures with Cartris"